Az utóbbi időben nagy médiavisszhangot kapott azon ügy, mely során Csák János kulturális és innovációs miniszter azonnali hatállyal menesztette L. Simon Lászlót, a Magyar Nemzeti Múzeum vezetőjét a gyermekvédelmi törvény be nem tartatása miatt. A menesztésre, amiatt került sor, mert a Magyar Nemzeti Múzeumban megrendezésre kerülő World Press Photo kiállításon korlátozás nélkül megtekinthető volt olyan tartalom is, melyen homoszexuális személyek szerepeltek. Bár a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója intézkedéseivel (kiállítás bejáratánál 18 éven aluliakat korlátozó tábla) törekedett a gyermekvédelmi törvény betartatására, ám jelen esetben a jogszabályi környezet nem tette lehetővé a látogatók személyazonosító okmány felmutatásával történő életkor ellenőrzését, azaz a gyermekvédelmi törvény rendelkezései megvalósulásának ellenőrzését.

A Népszava 2023. 11. 06-án „A politikai ejtőernyős főigazgatót is ledarálta az Orbán-kormány „gyermekvédelmi” törvénye” c. cikkében arra kereste a választ, hogy miként vezethetett az adatvédelem kapcsán a normák követése L. Simon László menesztéséhez. A kérdés megválaszolására a szerző segítségül hívott minket. Válaszunkban kifejtettük, hogy a kérdést Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet/GDPR) joganyaga rendezi. Jelen esetben a látogatók személyazonosító okmányainak megtekintése adatkezelésnek minősül. A GDPR-ba foglalt normák alapján az adatkezelés abban az esetben minősül jogszerűnek, amennyiben megfeleltethető rá a 6. cikkben található jogalapok valamelyike. A személyazonosító okmányok bemutatásával kapcsolatos jogszerű adatkezelésre példaként hoztuk a munkaviszony létesítése folyamán történő okmánybemutatást, illetve a rendőri igazoltatás esetkörét. Amennyiben a Magyar Nemzeti Múzeum szintén hasonló ellenőrzési metódussal kívánt volna élni, akkor a mindenki számára hozzáférhetővé tett adatkezelési tájékoztatójában be kellett volna mutatnia az igazolvány felmutatásának és ellenőrzésének körülményeit, valamint meg kellett volna jelölnie az általános adatvédelmi rendelet követelményeinek megfelelően jogalapot, mely az adott esetben a 6. cikk e) pontjában meghatározott közérdekű feladat teljesítése lenne. Mivel a Magyar Nemzeti Múzeum adatkezelési tájékoztatásának módosítására nem került sor, így ennek hiányában jogszerűtlen lett volna a fentebb ismertetett adatkezelés alkalmazása.

Dr. Miklós Péter adatvédelmi ügyvéd

2023.11.21.

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Dr. Miklós Péter Ákos egyéni ügyvéd (székhely: 1028 Budapest, Piszke utca 14., adószám: 42982117-2-41, KASZ szám: 36079442) tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. A honlapon elérhető blogbejegyzések, cikkek nem minősülnek konkrét jogi tanácsadásnak, ajánlattételnek vagy erre történő felhívásnak. Célja, hogy az érdeklődő tájékozódni tudjon Dr. Miklós Péter Ákos egyéni ügyvéd szakterületeiről. A honlap a Magyar Ügyvédi Kamara (MÜK) Elnökségének "Az ügyvédi honlap tartalmáról" szóló 2/2001 (IX.3.) számú állásfoglalásának, valamint a MÜK 6/2018. (III. 26.). számú szabályzatának 10. fejezetében leírtak figyelembevételével készült.  Jogi közlemény.

Honlapkészítés: ZK DESIGN - Ügyvédhonlap