Egyéb jogterületek

Munkajog

Munkáltatók esetében a kijelölt munkaügyi menedzserek, vagy a vezetőség számára hatékony segítséget tudunk nyújtani azzal, hogy a mindennapi, egyedi élethelyzetekre formált, a munkáltatói igényeket érvényre juttató jogi dokumentumokat (legyen szó felmondásról, munkaszerződésről, felszólításról, belső szabályzatról) gyorsan tudjuk elkészíteni, valamint igény szerint személyes jelenlétet biztosítunk a munkáltató kijelölt telephelyén a felmerülő jogi problémák kezelése érdekében. Munkavállalói oldalon teljeskörű tájékoztatást nyújtunk ügyfelünk számára egy tervezett döntés meghozatala, vagy a munkáltatótól érkezett nyilatkozat értelmezése kapcsán, felhívva a figyelmet a potenciális következményekre. Peres és peren kívüli igényérvényesítés keretében munkáltatók és munkavállalók számára egyaránt rendelkezésre állunk. Praxisunk a közszféra körébe tartozó ügyfelek jogi támogatására is kiterjed.

Információszabadság

Közfeladatot ellátó szerveknek a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésével, illetve közzétételével kapcsolatos feladatok teljesítésében jogi támogatást biztosítunk. A szolgáltatás kiterjed az adatigénylések értékelésére, szakmai javaslatok megfogalmazására, választervezetek előkészítésére, továbbá az adatigénylés teljesítésében való közreműködésre. A közzétételi kötelezettség vonatkozásában ügyfelünk közzétételi listájának jogi megfelelőségét ellenőrizzük, hiányosság esetén módosítási javaslatot teszünk. Külön igény szerint ügyfelünknél betöltjük az információs jogokkal foglalkozó személy pozíciót is. Közérdekű adatok kiadásával kapcsolatos perekben vállaljuk mind adatkezelők, mind adatigénylők képviseletét.

Internetjog

Weboldalak jogi megfelelősége tekintetében az elektronikus kereskedelmi jog, a szerződési jog, a szerzői jog, az adatvédelmi jog, valamint a fogyasztóvédelmi jog hazai és Európai Uniós jogszabályi előírásait kell figyelembe venni. Ügyfeleink részére vállaljuk általános szerződési feltételek, adatkezelési tájékoztatók és egyéb, internetes honlapon közzé teendő jogi dokumentumok elkészítését, véleményezését, módosítását, továbbá a weboldal kialakításában, működtetésében jogi tanácsadás nyújtását.

Gazdasági jog

Vállaljuk cégek és intézmények számára általános gazdasági jogi kérdésekben történő jogi tanácsadást, illetve okiratszerkesztést, ideértve szerződések véleményezését, készítését. Követeléskezelés tekintetében törekszünk a másik féllel történő megállapodás elérésére, ugyanakkor ennek elmaradása esetén partnereink közreműködésével peres, vagy peren kívüli eljárást kezdeményezünk.